BBC News, Tiếng Việt - Tin chính

Bảo đảm an toàn khi lên mạng

Vì sao phóng viên cần nhận thức được độ bảo mật kém an toàn của các thiết bị họ sử dụng? Cần làm để bảo vệ thông tin và bảo vệ chính mình?